The Cement Eclipses de Isaac Cordal

Climate change expedition. Instalación Urbana. Hackney, Londres. abril 2009. Climate change expedition. Instalación Urbana. Hackney, Londres. abril 2009.

Este mundo no que vivimos é así. Teño que descubrir polo blogue neoyorkino The Wooster Collectives o último traballo de Isaac Cordal (1974, Pontevedra), Cement Eclipses.

Cement eclipses nunha praia de Galiza (decembro de 2009 – xaneiro de 2010)

Isaac Cordal é un artista multidisciplinar e neste proxecto mistura mini-escultura con fotografía e instalación. A obra consiste nunha serie de pequenas esculturas de cemento que Isaac coloca nas máis diversas localizacións e logo fotografía, intentando amosar a relación do ser humano co seu entorno.

Advertisements